Bibliografia

Principal

  • Cópias de powerpoints e apontamentos das aulas.: n/a n/a null

Secundária

  • Capítulos de livros e artigos técnicos e científicos, actualizados ano a ano: n/a n/a null